Jaotus ohukategooria alusel:

Eestis hävinud
Äärmiselt ohustatud
Ohustatud
Ohualdis
Ohulähedane
Ohuväline
Puuduliku andmestikuga
Mittehinnatav
Hindamata

Punasele nimestikule viitamine:

Eesti Punane Raamat. 2008. Eesti Teaduste Akadeemia Looduskaitse Komisjon.
/prmt.php (külastuse kuupäev).


eElurikkus Twitteris